Независимо от това, че Мелник е малко градче, неговата история е богата и започва далеч в миналото. Не е известно със сигурност кога град Мелник е бил основан, но първите писмени източници, в които той се споменава, са от XI век.

Тракийски воини

Според разкопки, първите заселници на територията на съвременен Мелник са били траките и по-точно тракийското племе Меди, към което се отнасял легендарния бунтовник Спартак. Няколко века по-късно на тази земя са живяли римляни, това доказва древноримски мост, който и до днес е запазен в град Мелник. Славяните, които впоследствие са населявали тази територия, са нарекли тяхното селище Мелник, заради околните пясъчни пирамиди.

През 1215 година Мелник се превръща в столица на независимо феодално княжество, управлявано от Деспот Алексий 

Балканската

война

Слав. Руините на неговата крепост са запазени и до днес, близо до града.

Тъй като градът е бил разположен на границата между България и Византия, неговият суверенитет постоянно се променял. През XI - XIV век Мелник е бил във владение на България, Византия, Никейска империя и дори Сърбия. Величествени византийски къщи оцеляли до началото на ХХ век, а техните руини могат да се видят и днес.

През 1395 година Мелник пада под властта на Османската империя. В първите векове на османското робство градът е бил в упадък. Положението се подобрява в края на XVIII и началото на XIX век. Започва развитие на вино- и тютюнопроизводство. Мелнишкото вино се изнася по цяла Европа, като по-голяма част от продажбите са били в Англия и Австрия. Най-известните и най-големите търговци стават богато гръцко семейство Кордопулос, чиято къща и до ден днешен е запазена. Сега това е Кордопулова къща и е най-голямата възрожденска къща на Балканския полуостров. По това време градът е бил многолюден. В него са действали повече от 70 църкви, три мъжки училища и едно женско, а в околността са се намирали 4 манастира. Мелник също  е бил известен с богатата си библиотека.

Яне Сандански

През втората половина на XIX век градът започвада запада. Жителите се местят в Сяр, Горна Джумая и по цяла България.

През 1912 година, при избухването на Балканската война, 7 души от Мелник стават доброволци в Македоно-одринското опълчение и се борят за освобождение от османското робство. По време на войната, в района на Грозни дол (южно от града), турските войски убиват 26 заложници от град Мелник.

Мелник е бил освободен от турска власт на 17 октомври 1912 г. от четата на Яне Сандански. Голямата част от града е била опожарена.

През 1968 Мелник е бил обявен за град музей. Днес основен поминък на местното население е винопроизводство, тютюнопроизводство и туризма.