Църква Света Варвара

Църквата "Света Варвара" се намира в североизточна част на град Мелник под Кордопуловата къща. Света Варвара е покровителка от внезапна смърт. Което в християнството се смята за наказание, защото е смърт без изповед и причастие. Света Варвара е живяла през III век. Нейният баща е бил езичник, и когато научил, че тя е приела християнство, я подлага на жестоки измъчвания и след това я обезглавява. Варвара е обявена за светица, тъй като е била измъчвана и убита в името на Христос и християнската вяра.

Не е известно със сигурност, кога е била построена църквата "Света Варвара", но това най-вероятно е било през XIII - XIV век, по времето на разцвет на град Мелник. Тя е била голяма трикорабна едноабсидна сграда.

Сега на мястото на руините може да се намери само смътен образ на миналото й величие и красота. Самата църква не е запазена до днес, останали са само развалени стени, олтара и абсидата при олтарното пространство. Местни жители са поставили икона на Света Варвара на олтаря. Понякога тук може да се намери запалена свещ, монети и храна, оставени за Светицата. Надяваме се, че някой ден и тази уникална историческа забележителност ще бъде забелязана и въстановена.