• Начало
  • »
  • Туристически маршрут Мелник - Роженски манастир

Туристически маршрут Мелник - Роженски манастир

Това е един приятен маршрут, който се изминава за около 1-1.30ч. Пътят минава през красиви местности, изпълнени с природни феномени и исторически обекти. От Мелник пътят постепенно набира височина, прекосява уникалните мелнишки пирамиди и пясъчници и навлиза в млади дъбови гори, които по-високо се сменят с букови и иглолистни.

Пътеката започва от Мелник. Минаваме през центъра на града и завиваме на ляво преди църквата Свети Антоний. Насочваме се нагоре по Роженското дере. Коритото е пресечено от бетонни прагове, които укротяват стихийните наводнения на поройните свличания. Навлизаме в света на причудливите мелнишки пирамиди — сиво-бели плиоценски пясъчници, примесени с глинесто-варовикови прослойки.

Пътеката не е добре маркирана. Тя криволичи, като минава през самото корито или леко се отклонява ту от едната, ту от другата му страна. След около 20 мин достигаме разклон, след който деретата стават две. Поемаме по дясното, като следваме лекия наклон нагоре, и след около 10 мин достигаме стръмно изкачване, което води на гребена на височината. В някои части на пътеката е запазен калдъръмът на стария винарски път, овързвал Банско с Мелник. От билото се открива красива панорама: на юг се откроява величествената Беласица, на югоизток къдри своята снага Славянка, на изток в низината се белее Роженският манастир, а на север издига мощни чукари Пирин (вижда се малка част от върховете Яловарника и Куклите). Далеч на изток, при хубаво време, се вижда телевизионната кула (като малка пръчица) на вр.Ореляк.

След малко отклонение на пътеката вдясно (50—60 м) откриваме природния феномен Каменната гъба, а стигнем ли до края на гребена (около 20 м), пред нас се открива страхотна пропаст с приказния свят на пирамидите. Там са подредени стройни й високи пясъчни пирамиди с каменни шапки по върховете сред пищната зеленина на храсти и широколистни дървета. Тази гледка е незабравима и оставя у туриста желание за нова среща.

Оттук пътеката продължава вляво и надолу и след 7—8 мин пристигаме в Роженския манастир — рядка историческа забележителност.