Турски конак

По време на турското робство Мелник е бил голям административен център. В града е съществувала турска казарма, която е извършвала своите административни функции в т.нар. турски конак. “Конак“ в превод от турски, означава или къща на богат турчин - големец, или бивак за спиране и нощуване, или полицейско управление. По онези времена мелнишкият върховен представител на турската власт, се намирал в конак, откъдето управлявал града.

Тази сграда, където се намирал турския конак, е запазена  и до днес. Тя се намира в центъра на град  Мелник срещу градска библиотека.

Коментари

Интересни факти

Мелник е известен с изключително вино от широка мелнишка лоза. Това е стар червен сорт грозде, който може да вирее само в юго-западна България в района на Мелник, Сандански и Петрич в долината на река Струма. Всичките опити той да бъде пренесен в други региони на България или извън границите са били неуспешни. Това го прави уникален сорт.