Интересни факти

През социалистическо време Мелник е бил включен в задължителна програма на екскурзии за ученици.