Интересни факти

Смята се, че Мелник е най-слънчевия и най-топъл град в България.