Търсене за "вино"

Мелник е известен с изключителното си вино от широка мелнишка лоза. Това е стар червен сорт грозде, който може да вирее само в юго-западна България в района на Мелник, Сандански и Петрич в долината на река Струма. Всичките опити той да бъде пренесен в други региони на България или извън границите са ...

Интересни факти

През социалистическо време Мелник е бил включен в задължителна програма на екскурзии за ученици.