Църква Свети Николай Чудотворец

Митрополитската църква "Свети Николай Чудотворец" се намира в югоизточна част на Мелник близо до центъра на града.

Свети Николай в христианството е почитан като чудотворец, покровител на моряци, пътешественици, търговци и деца. Той е известен с благотворителна си дейност, както и като защитник на невинно осъдени. Според легендата, Николай хвърлил на един обеднял благородник две торби със злато пред прозореца и няколко монети в комина за да му помогне да омъжи дъщеря си. Така се смята, че се е зародила традицията да се подаряват подаръци на коледа.

Църквата "Свети Николай Чудотворец" в Мелник е построена от камъни и тънки тухли. В двора има малка чешмичка с чиста планинска вода. Върху северната стена има оцелял фрагмент от оригиналните стенописи. Църквата е била изписана от майстора Лазар Зограф Мелничанин, неговото изображение е все още запазено по стария иконостас. Стенописите на мелнишките църкви съдържат неподражаем стил, който се различава от основните зографски школи през Възраждането. В църквата "Свети Никола Чудотворец" се съхраняват уникални икони, които представляват изключителна художествена стойност и са уникални образци на зографска школа на Мелник и околните села. 

Църквата "Свети Николай Чудотворец" е построена през XIII век, но по това време нейния външен вид е бил доста различен от днешният. През Средневековието това е била еднокорабна малка сграда. През времето църквата е била преустроявана и разширявана няколко пъти. А през 1756 година тя придобива вида, в който е и до днес, доказателство за това е надпис върху олтарната стена в източната част на църквата. През 1895 година църквата е била унищожена от пожар, но в началото на XX век отново възстановена от Националния институт по паметниците на културата. Днес тя е една от малкото действащи църкви в град Мелник.