Гарванова скала

Гарванова скала носи името си от белоглавите орли, обитавали някога скалата. Местното население наричало погрешно тези птици гарвани и така се родило названието на мястото, където били техните гнезда. В недостъпни кътчета на скалата орлите живеели от незапомнени времена, та чак до 1941 г., когато, заради нещастно стекли се обстоятелства, били уничтожени напълно. Зимата през тази година била много тежка. Около селото се появили глутници огладнели до свирепост вълци, които нанасяли големи щети на стадата. За да ликвидират страшната напаст, кашинци напръскали с отрова телата на удушени от хищниците животни и ги провесили на различни места из землището, по вълчите пътеки. Не е известно как се отразило това на глутниците, но белоглавите орли също яли от отровата и измрели до крак. Поражението върху тяхната популация било толкова страшно, че нови птици на тяхно място до ден-днешен не са се появили.

За Гарвановата скала са се запазили много предания и легенди. Ето една от тях.

Имало в Кашина мома с неземна хубост и сила. Казвала се Канта. Горда и недостъпна за кашинските ергени, тя все чакала кандидат от далечно и богато място. От троновете си в недостъпните планински карпи забелязали хубостта на Канта два змея: пиринският змей от Демиркапия и беласичкият - от Лопово. Влюбени до полуда в Канта, двамата се вкопчили в люта битка помежду си кой да спечели любовта й. Над Кашина пристигали забулени в тъмни облаци. В смъртоносни хватки, здраво вплетени един в друг, те сипели над кашинската земя светкавици, гръмове и поройни дъждове. Гръмовете стряскали хора и стока, мълниите изкоренявали и подпалвали вековни дървета, дъждовните порои отвличали всичко по пътя си. Залиняло селото, наплашили се хората, старо и младо тръпнело в ужас при всеки нов сигнал за поредна змейска схватка над Кашина. В ярка звездна нощ, пременена в сватбена премяна, Канта застанала на върха на Гарванова скала и полетяла в дълбока бездна. Чирипски овчари я чули да вика: "Прощавайте, мили селяне. За вас курбан ставам, млада и зелена, още неженена!"

Гарванова скала е чудно творение на природата с нейната височина от над 100 метра. Мощната й грамада се извисява над ждрелото на реката като древен исполин. Погледната отдолу, от нейната основа, величавата стихия от струпани каменни блокове, наслоени в причудливи форми един върху друг, кара всеки посетител да занемее пред природата-ваятел, сътворила този божествен феномен.

До Гарвановата скала се стига по пътека от село Кашина, обозначена с табелки за Кашинския водопад. След като се стигне до водопадът, пътеката продължава нагоре и оттам се открива чудната гледка на скалата.

Гарванова скала носи името си от белоглавите орли, обитавали някога скалата. Местното население наричало погрешно

тези птици гарвани и така се родило названието на мястото, където били техните гнезда. В недостъпни кътчета на

скалата орлите живеели от незапомнени времена, та чак до 1941 г., когато, заради нещастно стекли се

обстоятелства, били уничтожени напълно. Зимата през тази година била много тежка. Около селото се появили

глутници огладнели до свирепост вълци, които нанасяли големи щети на стадата. За да ликвидират страшната напаст,

кашинци напръскали с отрова телата на удушени от хищниците животни и ги провесили на различни места из землището,

по вълчите пътеки. Не е известно как се отразило това на глутниците, но белоглавите орли също яли от отровата и

измрели до крак. Поражението върху тяхната популация било толкова страшно, че нови птици на тяхно място до ден-

днешен не са се появили.

За Гарвановата скала са се запазили много предания и легенди. Ето една от тях.

Имало в Кашина мома с неземна хубост и сила. Казвала се Канта. Горда и недостъпна за кашинските ергени, тя все

чакала кандидат от далечно и богато място. От троновете си в недостъпните планински карпи забелязали хубостта на

Канта два змея: пиринският змей от Демиркапия и беласичкият - от Лопово. Влюбени до полуда в Канта, двамата се

вкопчили в люта битка помежду си кой да спечели любовта й. Над Кашина пристигали забулени в тъмни облаци. В

смъртоносни хватки, здраво вплетени един в друг, те сипели над кашинската земя светкавици, гръмове и поройни

дъждове. Гръмовете стряскали хора и стока, мълниите изкоренявали и подпалвали вековни дървета, дъждовните порои

отвличали всичко по пътя си.

Залиняло селото, наплашили се хората, старо и младо тръпнело в ужас при всеки нов сигнал за поредна змейска

схватка над Кашина. В ярка звездна нощ, пременена в сватбена премяна, Канта застанала на върха на Гарванова скала

и полетяла в дълбока бездна. Чирипски овчари я чули да вика: "Прощавайте, мили селяне. За вас курбан ставам,

млада и зелена, още неженена!"

Гарванова скала е чудно творение на природата с нейната височина от над 100 метра. Мощната й грамада се извисява

над ждрелото на реката като древен исполин. Погледната отдолу, от нейната основа, величавата стихия от струпани

каменни блокове, наслоени в причудливи форми един върху друг, кара всеки посетител да занемее пред природата-

ваятел, сътворила този божествен феномен.

Стига се до Гарвановата скала по пътека от село Кашина, обозначена с табелки за Кашинския водопад. След като се

стига водопадът, пътеката продължава нагоре и оттам се открива чудната гледка на скалата.