Църква Свети Никола

Митрополитска църква "Свети Никола" се намира близо до град Мелник в централната част на хълма Свети Никола (южно от града).  Самата църква не е запазена до днес. Запазена е само източната стена и няколко елементи от интериора. В миналото това е била трикорабна триабсидна базилика с три преддверия от източен тип. Върху руините на църквата още личат стенописите с изключително висока художествена стойност. Част от тях се съхраняват в Софийския археологически музей.

Не е известно, кога e построена църквата "Свети Никола", но най-вероятно става въпрос за  XI-XII век. Стенописите намерени в нея сe отнасят към XIII век. Тя е била действаща до XIX век и почти е доживяла съвременноста. Причината за нейното разрушаване е, че в началото на ХХ век Мелник е бил почти изоставен и за няколко десетилетия той е  разграбен и унищожен. През 1929 година църквата е  вече  в руини.

Известно за църквата е, че в края на XIII век става епископска, а до XVIII век е била  митрополитска църква на град Мелник, а към XIX век се развива в манастир. Днес, благодарение на развитието на туристическия бизнес, положението се подобрява, но за църквата "Свети Никола", както и за други паметници на културата, за съжаление, е твърде късно.