Турски конак

По време на турското робство Мелник е бил голям административен център. В града е съществувала турска казарма, която е извършвала своите административни функции в т.нар. турски конак. “Конак“ в превод от турски, означава или къща на богат турчин - големец, или бивак за спиране и нощуване, или полицейско управление. По онези времена мелнишкият върховен представител на турската власт, се намирал в конак, откъдето управлявал града.

Тази сграда, където се намирал турския конак, е запазена  и до днес. Тя се намира в центъра на град  Мелник срещу градска библиотека.