Крепост на деспот Слав

Деспот Алексий Слав е български самостоятелен владетел през XII - XIII век, произхожда от династия Асеневци. Под неговата власт са били множество планински крепости, Западните и Централни Родопи, и голяма част от Източна Македония на изток от река Струма.

Деспот Алексий е бил в противоречие с цар Борил. Разширявайки своето стопанство, той се борел срещу Борил заедно с Епирското деспотство. През 1211 година той завладява крепостта на град Мелник, някъде през 1215 година премества столицата си от Цепин в Мелник. Тук Алексий Слав имал дори и своя собствен кралски съд. По време на царуването на деспот Слав, Мелник е в икономически и културен подем.

Деспот Алексий Слав е известен със своите значителни дарения на манастири. Роженския манастир също получил финансова помощ от него.

За съжаление, поради многобройните войни крепостта на деспот Слав не се запазила, но нейните руини и до днес привличат туристи от различни страни. Сега руините се намират близо до Мелник на хълм Свети Никола южно от града. Разрушени, но все още величествени каменни стени ни напомнят за далечни славни дни на силен и богат град.